Home » Opis programa

Opis programa

Program „Školica – igram se i učim što jedem da zdravo rastem“

Znate li da se prehrambene navike djece pogoršavaju sa porastom dobi?

Međunarodnim istraživanjem o zdravstvenom ponašanju učenika (HBSC Survey) koje se provodi i u Hrvatskoj, pokazalo se da oko polovice učenika u dobi od 15 godina ne doručkuje svaki radni dan, samo četvrtina učenika svakodnevno jede voće dok četvrtina učenika svakodnevno pije zaslađene napitke. Nova WHO i Europska strategija za razdoblje od 2015-2020. uključuje ulaganje u zdravlje djece i adolescenata što je osobito važno zbog činjenice da četvrtina djece ima prekomjernu tjelesnu težinu a pretilo je 11,2% djece (HBSC Survey). Podaci o stanju uhranjenosti riječkih osnovnoškolaca pokazuju da 40% dječaka i 26% djevojčica ima prekomjernu tjelesnu težinu. Dobro je znano da na porast tjelesne težine najviše utječu nepravilne prehrambene navike kao i tjelesna neaktivnost.

Školica pravilne prehrane

Pravilna prehrana izrazito je bitna u doba odrastanja kada se stječu životne navike i ponašanja koja, ako su nepravilna, predstavljaju osnovu za kasniji razvoj kroničnih nezaraznih bolesti (debljina, šećerna bolest, neki oblici karcinoma, srčano-žilne bolesti) koje su danas najveći uzrok oboljevanja i smrtnosti razvijenog dijela svijeta. Promocija zdravih stilova života prioritet je na međunarodnoj razini, a dostupnost i provođenje pravilne prehrane jedno je od temeljnih prava kako bi se postigla što je moguće veća razina zdravlja, osobito u doba djetinjstva. Prehrana školskog djeteta, koja uključuje organiziranu školsku prehranu, ne treba predstavljati samo zadovoljenje egzistencijalnih energetsko-nutritivnih potreba, već treba biti odgojno-obrazovni proces usvajanja pravilnih prehrambenih  i dobrih zdravstvenih navika s ciljem zaštite njihovog zdravlja. Osnivači osnovnih škola dužni su temeljem zakonskih propisa osigurati prehranu djece u osnovnim školama. Školskom prehranom omogućuje se veći stupanj socijalizacije, unapređuju se međuljudski odnosi i smanjuju rizici razvoja poremećaja u prehrani. Pravilno organizirana školska prehrana može pomoći u odabiru nutritivno pravilnih načina prehrane kroz intervencije kao što su usklađivanje jelovnika s obzirom na principe pravilne prehrane i promocija određenih jela. Osim pripreme i podjele obroka u skladu sa standardima i normativima, školska prehrana ima i važnu ulogu u edukaciji o prehrani kojom su obuhvaćeni djeca, roditelji i učitelji.

Temeljem navedene problematike, osmišljen je Program unapređenja prehrane djece u osnovnim školama a provodi se u suradnji Odsjeka za unapređenje prehrane Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo PGŽ i Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke.

Osnovni cilj Programa za unapređenje prehrane djece u osnovnim školama je usvajanje pravilnih prehrambenih navika i očuvanje zdravlja kroz edukaciju djece te njihovih nastavnika. Ostali ciljevi programa su promocija i motivacija razvoja okruženja u školi usmjerenih prema pravilnoj prehrani i zdravlju ostale školske djece. Provođenje programa doprinosi očuvanju i unapređenju zdravlja djece školske dobi kroz stjecanje potrebnih znanja o pravilnoj prehrani, usvajanja načina i oblika ponašanja usmjerenih zdravom načinu života djece prema temeljima pravilne prehrane.

Program se sastoji od nekoliko dijelova. Prvi dio je edukacijski u kojemu se učenici educiraju o pravilnoj prehrani, sastavu namirnica i izvoru hranjivih tvari. Osim toga provodi se i upitnik o zdravstvenom ponašanju, znanju o prehrani i prehrambenim navikama. Edukacija također uključuje i radionice pod naslovom „Školica – igram se i učim što jedem da zdravo rastem“ na kojima djeca kroz igru sama slažu dnevne jelovnike za doručak, ručak i večeru. Upoznaju se sa sastavom jela i namirnica, njihovom ulogom u organizmu i utjecaju na zdravlje. Pri tome se edukativnim pristupom usmjeravanju ka pravilnom odabiru jela i namirnica. Djeca se uče i kupovini namirnica, sastavu industrijski proizvedene hrane te kakav utjecaj ima na njihovo zdravlje. Radionice završavaju kvizom znanja koji otkriva koliko su djeca naučila.

Drugi dio Programa obuhvaća izradu jedinstvenog jelovnika za sve škole koje imaju cjelodnevni i produženi boravak. Jedinstveni jelovnik se sastoji od dva jelovnika temeljen na sezonskim i lokalnim obilježjima hrane: jedan za proljeće i ljeto, a drugi za jesen i zimu, koji uključuje i jelovnike za marende. Svaki od ovih jelovnika sastavljen je od četiri različita tipa, koji se redom izmjenjuju svakog tjedna u mjesecu. U sklopu programa, u školskim marendarijima uzorkovati će se djeci pripremljeni obroci i kemijski analizirati radi ocjene energetske i hranjive vrijednosti kako bi smo dali ocjenu kakvoće prehrane koja se nudi djeci te kontrolirali objekti u kojima se pripremaju obroci. Kako bi djeci približili način pripreme obroka, upoznavanje sa kakvoćom namirnica, sa učenicima sedmih i osmih razreda provesti će se radionice u kojima će pripremati jela te će im se na praktičan način prikazati i pribiližiti priprema „zdravih“ obroka. Ove će se radionice odvijati u onim riječkim školama koje imaju kuhinje. Putem edukacijskih materijala informiraju se roditelji i cijela zajednica o provođenju programa.

Školica plakat

Program obuhvaća edukaciju nastavnika od prvog do četvrtoga razreda osnovne škole, razrednika učenika petih razreda, nastavnika prirode i biologije, tjelesne i zdravstvene kulture te kuharsko osoblje. Edukativne radionice namijenjene nastavnicima teže osnaživanju i motivaciji za akcije i promjene, proširivanju znanja o pravilnoj prehrani i njenom uvođenju u školu te boljoj izgradnji suradnje. Edukacija nastavnika putem radionica ima cilj upoznavanja i usvajanja ovog metoda rada (radionica) u svakodnevnim aktivnostima sa učenicima. Cilj je da se usvoje novi zdravstveni sadržaji i znanja, kao i razvoj kreativnih radionica u radu s učenicima poput rada literarne, likovne ili dramske grupe.

Provođenjem Programa očekujemo da će se nakon odrađenih radionica, učenici upoznati sa osnovnim principima pravilne prehrane, izvorima, značajem i funkcijom namirnica za pravilan rast i razvoj, kao i sa poremećajima koji nastaju kao posljedica nepravilne prehrane, te očekujemo da će provedenim kvizom znanja pokazati usvojeno znanje i da će kao takvo imati pozitivan utjecaj na njihovu prehranu i zdravlje.

Kako bismo kontinuirano i na pravilan način educirali učenike, organizirali smo web portal Školica prehrane sa ciljem proširivanja znanja o hrani, prehrani i zdravlju te tako omogućili pravilnu prehranu i unaprijeđenje zdravlja korisnika web portala. Namijenjen je prvenstveno djeci školske dobi te njihovim roditeljima, ali i nastavnicima njihovih škola te bilo kojim članovima zajednice svih dobnih skupina koji žele naučiti i proširiti znanje o hrani, prehrani i zdravlju. Korisnicima pruža edukativni i zabavni materijal kako bi lakše razumijeli i primijenili javnozdravstvene poruke unapređenja prehrane i zdravlja. Portal kroz partnerstvo sa drugim ustanovama, udrugama, industrijom može korisnicima omogućiti bolje razumijevanje saznanja i stavova o hrani, prehrani i zdravlju te ekologiji unapređujući tako njihovo znanje i zdravlje. Portal omogućuje komunikaciju među korisnicima te razne aktivnosti koje unapređuju zajednicu obavijestima i novostima.


Podijeli:

Školica zdrave prehrane

Novi projekt Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo nazvan »Školica zdrave prehrane« počinje se od travnja 2016. provoditi u OŠ Srdoči.

Opširnije

Indeks tjelesne mase (BMI)

Indeks tjelesne mase - ITM ili BMI (body mass index) koristi se kao pokazatelj stupnja uhranjenosti osobe. Predstavlja omjer tjelesne mase u kilogramima i kvadrata tjelesne visine u metrima (BMI = kg/m2).
Stanje uhranjenosti određen pomoću ITM može se koristiti kao pokazatelj prekomjerne tjelesne težine i pretilosti, ali ne u svrhu dijagnoze debljine ili zdravlja pojedinca. Za djecu i mladež koriste se tablice, dok odrasli mogu provjeriti svoj ITM na slijedećem linku...
Opširnije

Anketa

Smatrate li da treba uložiti puno truda u pravilnu prehranu?

Vidi rezultate

Loading ... Loading ...
Na vrh Skip to content